Selayang Pandang

Headline PreSchool

Enigma

NO Post

Tags :  Bootstrap HTML5

Add You Post To show post here..

Read More

"Dan Hendaklah tajut kepada Alloh orang orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Alloh dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar"